Folke Mellwig - Damen i svart

Omslag: Anders Ulvbrandt
Årtal: 1959
Förlag: Bokförlaget Trots



Foto © AL / Book Cover Lover