Folke Mellwig - Damen i svart

Omslag: Anders Ulvbrandt
Årtal: 1959
Förlag: Bokförlaget TrotsFoto © AL / Book Cover Lover

Annons för SlakteriföreningenFoto © AL / Book Cover Lover