Pamela L. Travers - Mary Poppins

Omslag och illustrationer: Mary Shepard
Årtal: 1966
Förlag: Natur och Kultur - Skattkammarbiblioteket


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar