Olle Länsberg - Adamsson i Sverige

Omslag: Gösta Kriland
Årtal: 1964
Förlag: Bonniers Förlag - Bonniers Folkbibliotek nr 286


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar