Oskar Jakobsson - Svenska landskapsrätter

Omslag: Ylva Källström-Eklund
Årtal: 1965
Förlag: Specialupplaga för Positiv Fritid AB - Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag - Svenska Turistföreningen
Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar