Maria Lang - Det är ugglor i mossen

Omslag: Leif Zetterling
Årtal: 1974
Förlag: Norstedt & Söners Förlag


Foto © AL / Book Cover Lover

1 kommentar: