William Saroyan - Den mänskliga komedin

Omslag: Erik Prytz
Årtal: 1960
Originaltitel: The Human Comedy
Förlag: Biblioteksförlaget - Prisma


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar