Tage Danielssons - Samlade diker 1967-1967

Omslag och illustrationer: Per Åhlin
Årtal: 1982 (1967)
Förlag: Wahlström & Widstrand

Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar