Vilhelm Moberg - Långt från landsvägen

Omslag: Svenolof Ehrén
Årtal: 1971
Förlag: Bokförlaget Bra BöckerFoto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar