Stig Claesson - Sveaborg eller Rock Happy

Illustrationer: Stig Claesson
Årtal: 1982
Förlag: Bonniers Förlag

Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar