Tage Danielsson - En soffliggares dagbok

Omslag och illustrationer: Per Åhlin
Årtal: 1968
Förlag: Wahlström & WidstrandFoto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar