John Dickson Carr - Bruden i Newgate

Omslag: Rolf Lagerson
Årtal: 1962
Originaltitel: The Bride of Newgate
Förlag: Bokförlaget PrismaFoto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar