Yngve Härén, Lennart Hellsing, Knut Brodin - Våra visor, del 3

Omslag och illustrationer: Ylva Källström-Eklund
Årtal: 1960
Förlag: Almqvist & Wiksell - Gebers Förlag

Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar