Göran Schildt - I Odyssevs kölvatten

Omslag: Bo Lassen
Årtal: 1959
Förlag: Bonniers Förlag - Bokklubben Svalan nr 28
Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar