Maria Lang - Vår sång blir stum

Omslag: Gösta Kriland
Bokband: Ingrid Frostell
Årtal: 1963
Förlag: Norstedt & Söners Förlag - Bokklubben Vår Bok
Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar