Wolfgang Ott - Hajar och småfisk

Omslag: Eric Palmquist
Årtal: 1960
Originaltitel: Haie und kleine fische
Förlag: Bonniers Förlag - Bonniers Folkbibliotek nr 51
Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar