Alice Lyttkens - Kärlekens nya kläder

Omslag: Mark Sylwan
Årtal: 1962
Förlag: Albert Bonniers Förlag
Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar