Anya Seton - Katherine I

Omslag: Eric Palmquist
Årtal: 1958
Förlag: Albert Bonniers Förlag - Bokklubben Svalan nr 17


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar