Jan Fridegård - Porten kallas trång

Omslag: Eric Palmquist
Årtal: 1955
Förlag: Folket i Bilds Förlag - FIB:s Folkboksserie nr 132


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar