Gorm Benzon - Antikviteter av alla slag

Omslag: Gunnel Eriksson
Årtal: 1970
Originaltitel: Antikviteter og snurrepiberier
Förlag: Bokförlaget Forum AB - När Var Hur-serien


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar