Stieg Trenter - Tragiskt telegram

Omslag: -
Årtal: 1952
Förlag: Bonniers Förlag - Trumfserien


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar