Sara Lidman - Regnspiran

Omslag: Acke Jansson
Årtal: 1960
Förlag: Bonniers Förlag - Bokklubben Svalan nr 49
Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar