Olga Wikström - Tommy-Lutt kommer till handelsboden

Omslag och illustrationer: Birgitta Nordenskjöld
Årtal: 1950
Förlag: AV Carlsons Bokförlag


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar