Gullan Bornemark - Gubben i lådan

Omslag och illustrationer: Ylva Källström-Eklund
Årtal: 1965
Förlag: Almqvist & Wiksell - Gebers Förlag Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar