Gullan Bornemark - Musseri-Mussera

Omslag: Ylva Källström-Eklund
Årtal: 1967
Förlag: Almqvist & Wiksell - Gebers Förlag

Foto © AL / Book Cover Lover

2 kommentarer: