John Dickson Carr - Hattmysteriet

Omslag: Rolf Lagerson
Årtal: 1970
Originaltitel: The Mad Hat Mystery
Förlag: Bokförlaget PrismaFoto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar