Gullan Bornemark - Hallå Hallå!

Omslag och illustrationer: Ylva Källström-Eklund
Årtal: 1965
Förlag: Almqvist & Wiksell - Gebers Förlag Foto © AL / Book Cover Lover

2 kommentarer: