W. Somerset Maugham - Inte bara för nöjes skull

Omslag: Jane Bark
Årtal: 1967
Förlag: Bonniers Förlag - Bokklubben Svalan nr 124


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar