Maria Lang - De röda kattorna

Omslag: Svenolov Ehrén
Årtal: 1970
Förlag: Norstedt & Söners Förlag - Bokklubben Vår Bok nr 102Foto © AL / Book Cover Lover

1 kommentar: