Dorothy Gilman - Mrs Pollifax i farten

Omslag: Monica Schultz
Årtal: 1974
Originaltitel: The Amazing Mrs. Pollifax
Förlag: Bonniers Förlag - Bokklubben Svalan nr 226


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar