Maria Lang - Ingen returbiljett

Grafisk formgivning: Leif Zetterling
Omslagsfoto: Margareta Bergquist
Årtal: 1981
Förlag: Norstedt & Söners Förlag


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar