Vladimir Nabokov - Lolita

Årtal: 1960
Förlag: Bonniers Förlag - Bonniers folkbibliotek


Foto © AL / Book Cover Lover

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar